Show all Bolagsverket collections

Vi ska ge goda förutsättningar för näringslivet. Vi vill skapa en bra infrastruktur för tillväxt och ge företagsamma människor de besked de behöver för att kunna förverkliga sina drömmar. För att nå de målen samverkar vi med andra myndigheter. Bolagsverket registrerar företag och ändringar i företag samt tar emot årsredovisningar. Hos oss kan du också köpa och söka företagsfakta från våra register. I samverkan med andra aktörer bidrar vi till en enklare vardag för företag och företagande. Att starta ett företag ska vara enkelt, det ska gå snabbt och det ska bli rätt. Därför erbjuder vi information och digitala tjänster som ska hjälpa företagare. På verksamt.se kan du läsa om hur det går till att starta och driva företag och skicka in en anmälan om att starta företag. 

Den här sidan handlar om bolagsverkets POC: Proof of Business. Läs mer här


VÅRT UPPDRAG
Är att kvalitetssäkra och tillhandahålla företagsinformation. Regeringen är vår uppdragsgivare. När det gäller övergripande mål och ekonomiska ramar för vår verksamhet styr regeringen genom årliga regleringsbrev. Bolagsverkets uppdrag är att tillhandahålla effektiva och ändamålsenliga system för registreringsärenden samt arbeta för att förbättra förutsättningarna för företagande och entreprenörskap genom ändamålsenlig och kvalitativ information och service. Digitala registreringsbevis testas nu i samarbete med TRUE, en tjänst för blockchain-säkrade original-dokument.